कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना 2023 | Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana

0
183
Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana
Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना 2023 | Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना मुख्य मुद्दे 

 • Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana online:या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील पती-पत्नींना देण्यात येणार आहे. मात्र विधवा आणि परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावावर केली जाईल.
 • दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबातील भूमिहीन कुटुंबांना 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन किंवा 2 एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून द्यावी. शासनाच्या निर्णयानुसार ही जमीन ओलिताखाली म्हणजे बागायती समजण्यात यावी. बागायती किंवा जिरायती जमिनीच्या किंमतीबाबत जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेऊ शकेल.
 • या योजनेंतर्गत 4 एकरपर्यंत कोरडवाहू किंवा 2 एकरपर्यंत ओल्या जमिनीचे वाटप करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे आदेश आहेत. परंतु काही वेळा 4 एकर आणि 10 ते 20 गुंठे शेतीयोग्य जमीन किंवा 2 एकर 10 ते 20 गुंठे बागायत जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असते. जमीन खरेदीत अडचणी येत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले असता, समितीला 4 एकरपेक्षा जास्त जिरायती जमीन किंवा 2 एकर बागायती जमीन 20 गुंठे पर्यंत खरेदी करून लाभार्थ्यांना वाटप करण्याचे अधिकार दिले आहेत. परंतु अशा कार्यवाही दरम्यान जमीनीचे तुकडे करण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम, 1947 च्या तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी संबंधित तहसीलदार घेतील.
 • या योजनेंतर्गत ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्या गावातील पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत म्हणून ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड केली जाईल आणि त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास जमीन इतर लगतच्या गावातील लाभार्थ्यांना वाटप केले जाईल. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास तालुकास्तरावरील लाभार्थींचा विचार केला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती परिस्थिती पाहून त्याप्रमाणे आवश्यक निर्णय घेईल.
 • मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भूमी अभिलेख विभाग यांच्याकडून मागच्या 5 वर्षातील खरेदी/विक्री व्यवहारांच्या तपशिलांच्या तपशिलांसाठी आणि गावाचा नकाशा इत्यादींच्या मार्गदर्शनासाठी आकारण्यात येणारा खर्च संबंधित जिल्ह्यांद्वारे मंजूर तरतूदीमधून भागवला जाईल.
 • जिरायती किंवा बागायती जमिनीसह उपलब्ध निकृष्ट जमीनही लाभार्थ्यांना दिली जाईल. जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील मागील तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि जलद मोजणीचे प्रचलित दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी केली जाईल.
 • या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 आणि कमाल वय 60 असावे. जेथे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तेथे कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी आहे. त्यांना योजनेचा लाभ देता येईल.
 • या योजनेअंतर्गत निवडलेला लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन असावा. लाभार्थींना जमिनीचे वाटप केल्यानंतर ती जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला हस्तांतरित किंवा विकता येणार नाही. तसेच सदर जमीन भाडेतत्त्वावर किंवा भाड्याने देता येणार नाही. संबंधित लाभार्थ्याने स्वत: जमीन संपादित केली पाहिजे. यासंदर्भात लाभार्थीसोबत करार केला जाईल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना महत्वपूर्ण तथ्य 

 • या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी, जमीन कसण्यासाठी अयोग्य, डोंगर उतार, खडकाळ व क्षारपड व नदीपात्रालगतची जमीन खरेदी केली जाणार नाही.
 • योजनेंतर्गत खरेदी करावयाची जमीन लाभार्थ्यांना वर्ग-2 प्रमाणे सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत शासनाच्या नावावर दिली जाईल.
 • या योजनेत पीस बाय तुकडा जमीन खरेदी करता येणार नाही.
 • या योजनेत 15 वर्षांच्या वास्तव्याची अट वगळण्यात आली असून लाभार्थी हा त्या गावातील रहिवासी असावा. तसेच त्याचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नोंदवले जावे.
 • सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्याने अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधित विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल.
 • ज्या कुटुंबांना महसूल विभागाने गायरान व सिलिंग जमिनी दिल्या आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
 • या योजनांतर्गत उपलब्ध केलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अखत्यारीत राहील.
 • या योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख हे समाज कल्याण आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत केले जाणार असून दर तीन महिन्यांनी त्याचा अहवाल शासनाला सादर करतील.
 • या योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.
 • सध्याच्या योजनेंतर्गत जमीन खरेदी करताना, जमीन सर्वेक्षण शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क इत्यादींसंबंधीचा खर्च मंजूर तरतूदीतून विभागला जाईल.
 • सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण या योजनेच्या संबंधित प्रसिद्धी करणार आहेत. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या स्तरावर वार्षिक रु.2.00 लाख राखीव ठेवण्यात येतील.
 • सदर योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या जमिनीचे मुल्यांकन नगररचना/मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी कार्यालयाकडून केले जाईल. संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी मंजूर तरतुदीतून मूल्यांकन शुल्काची रक्कम भरण्यास हरकत नाही.
 • समाज कल्याण आयुक्त व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग दर महिन्याला योजनेचा आढावा घेतील व योजनेवर देखरेख ठेवतील. त्याचप्रमाणे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय/जिल्हानिहाय वार्षिक उद्दिष्टही ठरवले जाईल.
 • ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana online:
 • जुन्या योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे, ते त्यावेळच्या योजनेच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहतील. तथापि, पूर्वीच्या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनीचे वाटप या निर्णयानुसार होईल.
 • दर दोन महिन्यांनी समितीची बैठक घेणे जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना वैशिष्ट्ये 

 • महाराष्ट्र शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली आहे.
 • राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावणे तसेच त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास करून त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही एक महत्त्वाची योजना आहे.
 • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान व 50% व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते.
 • या योजनेंतर्गत राज्यातील विधवा व परित्यक्‍त महिला तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध गटातील अत्याचारित पीडित महिलांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.
 • या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून अर्जदाराला अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना नियम व अटी

 • महाराष्ट्र राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांनाच कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
 • या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील भूमिहीन शेतमजुरांना दिला जाणार नाही.
 • लाभार्थी हा दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
 • या योजनेअंतर्गत लाभार्थीचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे असावे.
 • योजनेच्या अंतर्गत परित्यक्‍त, विधवा महिलांना योजनेंतर्गत लाभासाठी प्राधान्य दिले जाते.
 • या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य व्यक्तीला हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच विकता येत नाही.
 • या कुटुंबाला दिले जाणारे कर्ज 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी असेल.
 • कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षांनी कर्ज परतफेड सुरू होईल.
 • या योजनेतील लाभार्थ्याने स्वत: जमीन संपादित करायची असून करारनामा देणे बंधनकारक आहे.
 • ज्या कुटुंबांना महसूल व वनविभागाने गायरान व सायलिंग जमिनी दिल्या आहेत, अशा कुटुंबांना योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
 • जिल्हास्तरीय समितीला चर्चेद्वारे कमाल तीन लाख रुपये प्रति एकर मर्यादेपर्यंत जमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना लाभ 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजुरांना दोन एकर ओल्या किंवा चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी 50% अनुदान आणि 50% बिनव्याजी कर्ज दिले जाते, त्यासाठी राज्य सरकार 20 लाख रुपये देणार आहे. चार एकर जिरायती जमिनीसाठी आणि दोन एकर बागायती जमिनीसाठी रु. 16 लाख. इतके अनुदान दिले जाते.

 • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
 • या योजनेतून भूमिहीन शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास होणार आहे.
 • राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर या योजनेअंतर्गत सक्षम आणि स्वावलंबी होतील.
 • राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
 • राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी कोणाकडूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही.Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Yojana online

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना या योजनेंतर्गत भूसंपादन अमलबजावणी 

दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना प्रक्रिया

 • योजनेंतर्गत जमीन विक्रीबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार संबंधित उपसमितीने प्रस्तावातील जमिनीची पाहणी करून जागा खरेदीसाठी जिल्हा समितीकडे शिफारस करणे आवश्यक आहे. माहिती आणि कागदपत्रांसह सादर करेल.
 • जमिनीची विक्री करणाऱ्या इसमाला आवश्यक ती कागदपत्रे समितीला सादर करण्यासाठी/उपलब्ध करण्यासाठी तहसीलदारांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे.
 • वरील प्रस्ताव संबंधित उपसमितीच्या सदस्य सचिवांना प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित सदस्य सचिव आणि सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाचे निरीक्षक योजनेत नमूद केलेल्या अटीनुसार संबंधित गावात पात्र अर्जदार असल्याची खात्री करतील. त्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक व तलाठी यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पात्र व्यक्तींची यादी संबंधित सदस्य सचिवांकडे सादर करावी. तसेच, सदस्य सचिव ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, समाज मंदिर, जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अनुसूचितजाती आणि नव-बौद्ध वसाहती इत्यादी प्रमुख ठिकाणी प्रसिद्धी देतील. तसेच उपलब्ध पात्र व्यक्तींकडूनही अर्ज प्राप्त होतील. नवीन अर्जदार यादीत नाहीत म्हणून. समिती ग्रामसेवक आणि तलाठी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अर्जदार/व्यक्ती तसेच नव्याने अर्ज केलेल्या अर्जदारांची छाननी करेल आणि पात्र अर्जदार/व्यक्तींची यादी तयार करेल. सदस्य सचिवांनी सदर यादी प्रमाणित करून संबंधित गावात व्यापक प्रसिद्धीसाठी द्यावी व 15 दिवसांच्या आत हरकती मागवाव्यात. सुधारित यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी व हरकतींचे योग्य निवारण करून यादी अंतिम करण्यात यावी. सदर कामात पारदर्शकता येण्यासाठी अंतिम यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय व तहसील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी.
 • वरील यादी अंतिम केल्यानंतर, उपसमितीने खरेदी करावयाच्या प्रस्तावित जमिनीच्या प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करावी आणि प्रस्तावित जमीन लागवडीसाठी योग्य व जिरायती असल्याची खात्री केल्यानंतर, जिल्हास्तरीय समितीने जमीन खरेदीसाठी, जमीन खरेदी करावी किंवा जमीन खरेदी करू नये किंवा जमिनीचा सविस्तर तपासणी अहवाल देऊन स्पष्ट शिफारस करावी. खरेदीसाठी शिफारस करताना संबंधित विभागामध्ये पुरेसे पात्र लाभार्थी/अर्जदार असल्याची खात्री करावी.
 • संबंधित गावातील पात्र अर्जदार/व्यक्तींपैकी किमान पाच किंवा जेवढे पात्र आहेत (जे कमी असेल) यांना जमिनीच्या जागेची पाहणी करताना प्रत्यक्ष जमीन दाखवावी.
 • उपसमितीने संबंधित तलाठ्याकडून प्रस्तावातील जमीन भारमुक्त/कुळ/बिन-वादमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून ते प्रस्तावासोबत जिल्हा समितीकडे शिफारशीसह पाठवायचे आहे. तथापि, शेतजमीन विकणाऱ्या जमीन मालकाचे प्रतिज्ञापत्र/स्व-घोषणापत्र घेतले पाहिजे की, सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात कोणताही वाद नाही आणि विक्री प्रस्तावातील जमीन कोठेही गहाण ठेवलेली नाही.
 • वरील सर्व बाबींची खात्री केल्यानंतर, उपसमितीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जमीन खरेदी/जमीन खरेदी न करण्याच्या प्रस्तावावर पुढे जावे, त्यांनी आवश्यक अभिप्रायांसह सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करावा. जिल्हास्तरीय समिती. प्रक्रिया किमान 2 महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावरील दरासह जमीन खरेदीस मान्यता दिल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी सदर जमीन मान्य दरानुसार खरेदी करावी.
 • संबंधित जमीन खरेदीची नोंदणी केल्यानंतर उपसमितीने अर्जदार आणि गावातील किमान दोन प्रतिष्ठित नागरिकांसमोर चिठ्ठ्या काढाव्यात आणि मिळालेल्या जमिनीच्या वाटपासाठी लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करून त्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीला कळवावे.
 • जिल्हास्तरीय समितीने सदर अहवालाच्या आधारे निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी पत्राद्वारे कळवावे आणि जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या हस्ते जमिनीचे सार्वजनिक वितरण करावे. या प्रकरणाची स्थानिक व जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांतून मोफत प्रसिद्धी द्यावी.
 • पात्र लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या जमिनीची महसुली दस्तऐवजावर महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने वर्ग 2 म्हणून तात्काळ नोंद करावी आणि त्यानुसार जिल्हा समितीला अहवाल द्यावा.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन व्यवहारा संबंधित माहिती (कागदपत्रे)

 • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन विकण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने कोणत्याही न्यायालयात कोणताही वाद नसल्याचे आणि विक्री प्रस्तावातील जमीन कोठेही गहाण ठेवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 • अर्जदाराचा अर्ज (जमीन विक्रेता/जमीन मालक) विहित नमुन्यात.
 • शेतजमिनीवर बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठ्याकडून प्रमाणपत्र व 7/12 उतारा
 • प्रस्तावित शेतजमिनीवर स्थानिक बँक, वित्तीय संस्था किंवा पडपेडी, सहकारी, कृषी, पतपुरवठा सेवा सोसायटी यांचे कोणत्याही प्रकारच्या थकबाकीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 • विक्री केलेल्या शेतजमिनीवर परिसरातील कृषी पत बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 • विक्री करणाऱ्या शेतमालकाने कुटुंबातील किमान दोन सदस्य (उदा. पूर्ण भाऊ, पूर्ण बहीण, पत्नी, मुले इ.) शेतजमिनीच्या विक्रीबाबत ना-रद्द प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 • विक्रीसाठी प्रस्तावित असलेल्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ योग्य असल्याचा नकाशासह सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल
 • जिल्हा समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात शेतजमीन खरेदी करण्यास समिती बांधील राहणार नाही आणि जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणत्याही प्रकारची भरपाई मागितली जाणार नाही, याची जाणीव शेतजमीन विकणाऱ्या शेतकऱ्याला आहे, असे जाहीरनामा. सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद नाही आणि विक्री प्रस्तावातील जमीन कोठेही गहाण ठेवलेली नाही. मालकाचे प्रतिज्ञापत्र
 • शेतजमीन विकणाऱ्याने शिधापत्रिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स जोडावी.
 • विक्रीसाठी प्रस्तावित असलेल्या शेतजमिनीच्या गावातील जमिनी संबंधित मागील 5 वर्षांच्या खरेदी-विक्रीच्या दराची माहिती तलाठ्याकडून प्राप्त तक्त्यासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
 • विक्रीसाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीवर सध्या कोणती पिके घेतली जात आहेत? व या शेतीमध्ये मागील तीन वर्षात घेतलेल्या पिकांची तलाठ्यांनी दिलेली माहिती तक्त्यासोबत जोडावी.
 • तलाठ्याने दिलेले प्रमाणपत्र जोडावे की, प्रस्तावातील शेतजमीन बेकार, कुळविहीन आहे.
 • शेतजमीन विक्रीसाठी प्रस्तावित असलेली सोबत तलाठ्याने दिलेले प्रमाणपत्र हे बुडीत क्षेत्राखाली येते की नाही
 • सदर शेतजमीन आदिवासी व्यक्तीकडून प्राप्त झालेली नाही, शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही, शेड्यूलमध्ये धार्मिक स्थळाशी संबंधित नाही असे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे.
 • कोणत्याही रस्त्यामध्ये, शेतजमीन गायरान नाही, पुनर्वसना संबंधित जमीन नाही, कोणत्याही प्रकल्पासाठी, कालव्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही बाबींसाठी संपादित किंवा अधिग्रहित केलेली नाही, असे तलाठी प्रमाणपत्र जोडलेले असणे आवश्यक आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेला आवश्यक कागदपत्रे

 • दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजने संबंधित कागदपत्रे
 • तहसीलदारांचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
 • लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचे विहित प्रमाणपत्र
 • आधार कार्ड
 • शिधापत्रिका
 • रहिवासी प्रमाणपत्र
 • मोबाईल नंबर
 • ई – मेल आयडी
 • पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
 • बँक खाते विवरण
 • वया संबंधित प्रमाणपत्र किंवा 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा पुरावा 
 • अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अर्जदाराने जाती संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले नोंदणीकृत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे 
 • निवडणूक ओळखपत्राची प्रत
 • अर्जदार हा भूमिहीन शेतमजूर असल्याचे तहसीलदाराने दिलेले प्रमाणपत्र.
 • शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थीचे 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना नोंदणी प्रक्रिया 

 • सर्व प्रथम अर्जदाराने आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा कार्यालयातील समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जाऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना अर्ज प्राप्त करावा किंवा खालीलप्रमाणे लिंकवरून अर्ज डाउनलोड करून घ्यावा.
 • त्यानंतर अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी लागेल व आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील व सदर अर्ज सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जमा करावा लागेल.
 • अशा प्रकारे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेअंतर्गत तुमची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना FAQ 

Q. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना काय आहे?

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भूमिहीन शेतमजुरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे शासनाकडून जमीन खरेदी केली जाते. मात्र विधवा व परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत त्यांच्या नावावर जमीन दिली जाते.

या श्रेणीतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती जमीन दिली जाते. जमीन खरेदीसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि 50 टक्के अनुदान म्हणून दिली जाते.

Q. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचे लाभार्थी कोण आहे?

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील भूमिहीन शेतमजूर तसेच या प्रवर्गातील विधवा व परित्यक्ता महिला कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

Q. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा?

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वभिमान योजने मध्ये, तुम्हाला अर्ज करण्यासाठी तुमच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागात सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी तुम्हाला या कार्यलयात भेट द्यावी लागेल.

Q. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेचा उद्देश काय आहे?

राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, त्यांच्यातील शिक्षणाचा स्तर वाढत असल्यामुळे. त्याचप्रमाणे उदारीकरणाच्या सध्याच्या धोरणामुळे नोकऱ्यांची उपलब्धता कमी झाली आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये आढळणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण आता अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध लोकांमध्ये जास्त आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तथापि, दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कृषी कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही आणि त्यांना रोजगार हमी योजनांचा अवलंब करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधरविण्यासाठी, उंचावण्यासाठी त्यांचे वेतनावरील अवलंबित्व कमी करून त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. याउद्देश्याने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वामीभान योजना 2004 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना सरकारने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजुरांसाठी तयार केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 

📢 महत्त्वाची माहिती 

एक रुपयाही देण्याची गरज नाही,मोबाईलवर फ्री मध्ये बघा आयपीएल, फक्त हे ॲप डाऊनलोड करा!! | IPL Free Live Streaming 2023

✅या पद्धतीने ऑनलाईन पैसे पाठविल्यास द्यावा लागणार चार्ज | UPI Payment !!

Govt Jobs:8, 10 वी उत्तीर्णांना ST महामंडळ मध्ये नोकरीची संधी!! 100 रिक्त पदांकरिता भरती

Panjabrao Deshmukh Scholarship
Panjabrao Deshmukh Scholarship

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज https://mpscworld.in ला भेट द्या.

सूचना –  MPSCWORLD.In  या संकेतस्थळावरील जाहिराती / माहिती ही फक्त आपल्या माहितीस्तव देण्यात येत आहे.  उमेदवारांनी अधि/क माहिती करीता जाहिरातदारांच्या  मूळ वेबसाईट अवश्य पाहाव्यात . 

वेबसाईट अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे लवकरच आपणास खालील लिंकस मध्ये माहिती उपलब्ध होईल.

अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स१२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्सपदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्सइंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्सITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरातसरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरातरेल्वे जाहिराती

 आपल्या जिल्ह्यातील जाहिराती पहा.

पुणेमुंबईकोल्हापूर
अहमदनगरअकोलाअमरावती
औरंगाबादबीडभंडारा
बुलढाणाचंद्रपूरधुळे
गडचिरोलीगोंदियाहिंगोली
जळगावजालनावर्धा 
लातूरनांदेडनंदुरबार
नाशिकउस्मानाबादपरभणी
पालघररायगडरत्नागिरी
सांगलीसातारासिंधुदुर्ग
सोलापूरठाणेनागपूर
वाशीमयवतमाळ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here