समूहदर्शक शब्द – Samuhdarshak Shabd / Collective Words

0
1261

समूहदर्शक शब्द – Samuhdarshak Shabd / Collective Words

मराठी व्याकरणातील आपण सोपे भाग अगोदर बघतो आहे. यातील समूहदर्शक शब्द हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे.समूहदर्शक शब्द आपल्याला जसेच्या तसे स्पर्धा परीक्षेला न विचारता ते वाक्यात रिकाम्या जागा भरायला सांगतात.

एका पेक्षा जास्त वस्तू , घटक यांना दर्शविण्यासाठी ज्या शब्दांचा वापर केला जातो त्यांना समूहदर्शक शब्द म्हणले जाते.

समूह : शब्द

आंब्याच्या झाडांची : आमराई

उतारुंची : झुंबड

उपकरणांचा : संच

उंटांचा/ लमानांचा : तांडा

केसांचा : पुंजका, झुबका

करवंदाची : जाळी

केळ्यांचा : घड, लोंगर

काजूंची : गाथण

किल्ल्यांचा, चाव्यांचा : जुडगा

खेळाडूंचा : संघ

माशांची : गाथण

गाईगुरांचे : खिल्लार

गुरांचा : कळप

गवताचा : भारा

गवताची : पेंडी, गंजी

चोरांची, दरोडेखोरांची : टोळी

जहाजांचा : काफीला

ताऱ्यांचा : पुंजका

तारकांचा : पुंज

द्राक्षांचा : घड, घोस

दुर्वाची : जुडी

धान्याची : रास

नोटांचे : पुडके

नाण्यांची : चळत

नारळाचा : ढीग

पक्ष्यांचा : थवा

प्रशपत्रिकांचा, पुस्तकांचा : संच

पालेभाजीची : जुडी, गड्डी

वह्यांचा : गठ्ठा

पोत्यांची, नोटांची : थप्पी

पिकत घातलेल्या आंब्याची : अढी

फळांचा : घोस

फुलझाडांचा : ताडवा

फुलांचा : गुच्छ

बांबूचे : बेट

भाकरीची : चळड

मडक्यांची : उतरंड

महिलांचे : मंडळ

लाकडांची, उसाची : मोळी

वाघाचा : वृंद

विटांचा, कलिंगडाचा : ढीग

विद्यार्थ्यांचा : गट

माणसांचा : जमाव

मुलांचा : घोळका

मुग्यांची : रांग

मेंढ्याचा : कळप

विमानांचा : ताफा

वेलींचा : कुंज

साधूंचा : जथा

हरणांचा, हत्तींचा : कळप

सैनिकांची/चे : तुकडी, पलटण, पथक

ढगांचा : घनमंडल

फळांचा : घोस

मुलांचा, मुलींचा : घोळका

माणसांचा : घोळका

पोळ्यांची : चवड, चळत

घरांची : चाळ

केसांची : जट

चाव्यांचा : जुडगा

वानरांची : टोळी

वाळूचा : ढीग

फुल झाडांचा : ताटवा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here